Zásady ochrany osobních údajů STAVEE

Vaše soukromí je pro spol. Intelis, s.r.o. (dále jen „Intelis“) důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o osobních údajích, které Intelis shromažďuje v rámci poskytování produktu STAVEE (dále jako „produkt“), a o způsobu, jakým Intelis tyto osobní údaje používá.

Shromažďování osobních údajů

Společnost Intelis může shromažďovat a používat následující druhy osobních údajů:

Používání osobních údajů

Intelis může vaše osobní údaje použít k:

Pokud společnost Intelis za tímto účelem sdělí vaše osobní údaje svým třetí straně, bude třetí strana povinna tyto osobní údaje používat v souladu s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kromě informací, které jsou přiměřeně nutné pro účely uvedené výše, může společnost Intelis zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je to vyžadováno zákonem, v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo budoucím soudním řízením a za účelem prokázání, vykonávat nebo hájit svá zákonná práva.

Zabezpečení dat

Společnost Intelis přijme přiměřená technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Intelis spravuje všechny vaše osobní údaje [na svých zabezpečených serverech].

Přeshraniční přenosy dat

Informace, které Intelis shromažďuje, mohou být ukládány a zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli zemí, ve které společnost Intelis působí, aby bylo možné tyto informace používat v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů.

Kromě toho budou osobní informace, které odešlete ke zveřejnění na webových stránkách, zveřejněny na internetu a mohou být dostupné po celém světě.

Používáním produktu a s ním spojených služeb Intelis souhlasíte s takovým přeshraničním přenosem osobních údajů.

Zabezpečení dat

Používáním produktu a s ním spojených služeb Intelis souhlasíte s takovým přeshraničním přenosem osobních údajů.

Aktualizace tohoto prohlášení

Společnost Intelis může aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nové verze na tomto webu. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s případnými změnami.

Další webové stránky

Tento web obsahuje odkazy na jiné weby. Společnost Intelis nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani postupy žádné třetí strany.

Kontaktujte společnost Intelis

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zacházení s vašimi osobními údaji společností Intelis, napište prosím e-mail na adresu info@stavee.cz.